Bialski Oddział SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Oddziału Biała Podlaska

Emilia Tranda-Andrusiuk - przewodnicząca
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53
sbpbialapodlaska@onet.eu

Monika Nowak - sekretarz
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53
sbpbialapodlaska@onet.eu

Marzena Kretowicz - skarbnik
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Wiedzy o Regionie
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 a
tel. 83 343-61-11
sbpbialapodlaska@onet.eu

Małgorzata Flis - członek
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Dział Udostępniania Zbiorów: Czytelnia, Informatorium
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 a
tel. 83 341 60 12
sbpbialapodlaska@onet.eu

Monika Gościk - członek
Biblioteka Akademicka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102
tel. 83 344-99-23
mgoscik@pswbp.pl

Edyta Kulawiec - członek
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 8
tel. 83 342-06-16
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Krystyna Nowicka – członek
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Filia nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Orzechowa 34
tel. 83 341-64-46
filia6@mbp.org.pl

KOMISJA REWIZYJNA:

Joanna Parafiniuk – przewodnicząca
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Dział Udostępniania Zbiorów: Czytelnia, Informatorium
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 a
tel. 83 341 60 12

Barbara Guz – członek
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Dział Udostępniania Zbiorów: Wypożyczalnia
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12a
tel. 83 342-06-16

Mariola Szupiluk - członek
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53

PRZEWODNICZĄCY KÓŁ:

1. Koło w Radzyniu Podlaskim

Waldemar Korulczyk
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia Turów
21-302 Kąkolewnica Wschodnia
tel. 83 372-21-12

2. Koło w Białej Podlaskiej

Emilia Tranda-Andrusiuk
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53

Statut SBP