Konkurs na wiersz o Bibliotece

2018-07-31

Zakończył się konkurs na rymowankę o bibliotece, Czytelnikach, czytaniu i książkach, zorganizowany w ramach obchodów 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wpłynęło 29 prac, których autorami są osoby w wieku od 9 do 80 lat. Zgłoszone do konkursu wiersze są bardzo ciekawe i wybór był niełatwy. 8 października 2018 r. podczas posiedzenia jury w składzie:

Ewa Filipiuk – zastępca dyrektora d/s promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
Mariola Szupiluk – polonista, kierownik Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży,
Czesława Pietruk – pracownik Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, pomysłodawca konkursu,


wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce – Bartłomiej Gała
II miejsce – Ewa Szafraniuk
III miejsce – Teresa Sawczuk
Wyróżnienia:
Weronika Polińska
Ada Bebkiewicz
Gabriel Markowski

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości Jubileuszu 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, 26 października 2018 r.

Serdecznie gratulujemy!

Pobierz plikKONKURS PLASTYCZNY „BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI”

2018-09-05

Na konkurs plastyczny „Biblioteka przyszłości”, zorganizowany w ramach obchodów 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, wpłynęło 11 prac. Jury w składzie – dr Paweł Borek, dyrektor MBP w Białej Podlaskiej; Renata Sobczak, plastyk; Agnieszka Wdowczyk, pracownik Multicentrum – przyznało dwa pierwsze miejsca ex aequo oraz miejsce trzecie. Trzy prace otrzymały wyróżnienia.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości Jubileuszu 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, 26 października 2018 r.

 Serdecznie gratulujemy!

 

Pobierz plik

SZKOLENIE JUBILEUSZOWE BIBLIOTEKARZY

2018-09-18

11 września 2018 r. odbyło się szkolenie bibliotekarzy miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, zorganizowane w ramach obchodów 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Niezwykle ciekawy wykład pt. „Literatura ze świata, czyli o wybranych przykładach prozy w przekładach” wygłosiła Pani dr Anna Marchewka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelekcja pt. „Biblioteki wczoraj, dzisiaj, a jutro?” dotycząca kondycji i perspektyw bibliotek, przygotowana przez Panią Joannę Chapską i zaprezentowana przez Panią Małgorzatę Pieczykolan z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,  doskonale uzupełniła wiedzę i zainspirowała wielu bibliotekarzy do dalszej pracy w swoich środowiskach.

JUBILEUSZ 80-LECIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2018-09-18
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej świętuje w tym roku jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Uroczystości rocznicowe miały miejsce 26 października, w auli sąsiadującej z biblioteką Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina. Były odznaczenia, podziękowania, prezenty i mnóstwo wzruszeń.

Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych, reprezentanci władz miejskich i wojewódzkich, a przede wszystkim dawni i obecni pracownicy biblioteki. Obecny był też wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

- Czytanie książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi z minionych epok. To dzięki czytelnictwu rozwijamy się i poznajemy historię, a co za tym idzie wartości, którymi kierowały się dawne pokolenia, dokonując wyborów mających wpływ na nasze życie - powiedział wicewojewoda. Nawiązując do słów Cycerona wspomniał, że kultura jest uprawą duszy, a bialscy bibliotekarze przez dziesiątki lat służyli ludziom swoją pomocą i opieką w pielęgnowaniu tej uprawy.

Wicewojewoda wręczył siedmiu bibliotekarzom odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymały je: Hanna Bajkowska, Anna Chwedoruk, Marzena Kretowicz, Krystyna Nowicka, Czesława Pietruk, Maria Stefaniuk i Maria Trzeciak.

Ponadto ministerstwo wyróżniło dwunastu pracowników biblioteki dyplomami uznania za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury i rozwoju czytelnictwa. Otrzymali je: Barbara Domańska, Małgorzata Flis, Barbara Guz, Anna Hordejuk, Elżbieta Kożuchowska, Ewa Luba, Zofia Marciniak, Beata Naumiuk, Ewa Paluch, Teresa Pocałujko, Agnieszka Sawczuk
i Norbert Wachowiec.

Na ręce dyrektora biblioteki  dr. Pawła Borka, wicewojewoda przekazał również dyplom uznania wojewody lubelskiego. Upominki dla biblioteki przekazali też zaproszeni goście, m.in. Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Ałła Arkowskaja z Konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, Violetta Jarząbkowska, dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, Zbigniew Kapela, dyrektor Bialskiego Centrum Kultury, Larysa Weremczuk i Ałła Miasniankina z Biblioteki Obwodowej im. M. Gorkiego w Brześciu oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych bialskich bibliotek z terenu miasta i powiatu. Życzenia oraz kwiaty od prezydenta miasta Dariusz Stefaniuka na ręce dyrektora Pawła Borka i wicedyrektor Ewy Filipiuk przekazał wiceprezydent Henryk Grodecki.

Miłą niespodzianką dla wieloletniego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jerzego Flisińskiego, było przyznanie mu Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej pierwszego stopnia. To bardzo prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najwybitniejszym osobowościom i działaczom kultury. W ten sposób doceniono profesjonalizm, trud i zaangażowanie Jerzego Flisińskiego w rozwój Miejskiej Biblioteki Publicznej, jego pracę na rzecz społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy i informacji historycznej oraz integrację i rozwój środowiska czytelników i bibliotekarzy.

- 80 lat to dorobek wielu pokoleń bibliotekarzy, pracowników biblioteki, którzy całe swoje serce wkładali w pracę. Dzięki takiemu zaangażowaniu biblioteka mogła się rozwijać. Dziś nie są ważne statystyki, gdyż czytelnicy korzystają ze zbiorów biblioteki nie tylko odwiedzając ją osobiście, ale przede wszystkim czerpią z bogatego zasobu biblioteki cyfrowej – podkreślił emerytowany dyrektor placówki, za którego kadencji uruchomiono Bialską Bibliotekę Cyfrową. 

Jubileusz był okazją, aby docenić regionalistów, którzy od lat współpracują z biblioteką, wspierając jej działalność wydawniczą, publikując ważne artykuły w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym czy Roczniku Bialskopodlaskim. Podziękowania oraz drobne upominki otrzymali: Jerzy Flisiński, Szczepan Kalinowski, Tomasz Demidowicz, Dariusz Sikora, Paweł Tarkowski, Krzysztof Piech, Renata Lenz i Sławomir Bylina.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody laureatom jubileuszowych konkursów: Biblio-Rym oraz Biblioteka Przyszłości.

W pierwszym, dotyczącym rymowanki o bibliotece, książkach i czytaniu, zwyciężył Bartłomiej Gała. Drugie miejsce zajęła Ewa Szafraniuk, a trzecie – Teresa Sawczuk. Wyróżnienia przyznano: Weronice Polińskiej, Adzie Bebkiewicz i Gabrielowi Markowskiemu.

W konkursie plastycznym, adresowanym do dzieci w wieku 7-10 lat, zwyciężczyniami ex aequo zostały Alicja Pietruczuk i Helena Sacharuk. Drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie otrzymała praca Zofii Weśniuk. Wyróżnienia przypadły w udziale: Blance Celińskiej, Jowicie Celińskiej i Zofii Kołaczkowskiej.

Urodzinowe uroczystości MBP  uświetniły występy artystyczne chóru „Camerata” z IV LO im. S. Staszica oraz Teatru Małych Form Sylaba z Bialskiego Centrum Kultury.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy mieli okazję skosztować jubileuszowego tortu, a przy wyjściu każdy otrzymał pamiątkowy piernik z napisem „80 lat MBP”. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, którą obecnie można oglądać w budynku głównym biblioteki na pierwszym piętrze. Wyszczególniono na niej gości specjalnych – pisarzy, dziennikarzy, sportowców, muzyków, malarzy – którzy w ciągu ostatnich kilkunastu lat odwiedzili  bialską placówkę. Natomiast w holu na parterze przygotowana została wystawa ukazująca historię biblioteki, jej osiągnięcia oraz dzień dzisiejszy.  

 

Opublikowane przez: Administrator