Usługi

  • wypożyczenia zbiorów na zewnątrz
  • udostępnianie na miejscu
  • sprowadzanie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w ramach tzw. wypożyczeń bibliotecznych wydruki z baz komputerowych
  • usługi xero, poligraficzne, rysograficzne, drukarskie
  • możliwość skorzystania z komputera z dostępem do internetu
  • otwarty dostęp do internetu przez wi-fi z własnych urządzeń

Zasady korzystania z ww usług opisane są w regulaminie oraz cenniku usług.