34 Pułk Piechoty - Lekcja historii

2020-03-18

W związku z licznie zaplanowanymi wykładami na temat 34 pułku piechoty w bialskich placówkach edukacyjnych, dyrektor biblioteki dr Paweł Borek postanowił nagrać krótką lekcję historii dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy przez obecną sytuację epidemiczną nie mogą uczestniczyć w spotkaniach. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który mogą Państwo znaleźć pod linkiem: zobacz tutaj

 

 

 

 

LEKCJA HISTORII ON - LINE

2020-04-01

Już po raz drugi Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej dr Paweł Borek zapraszają do udziału w "Lekcji Historii On-line". Prelekcja dotyczy 9 Dywizji Piechoty (9 DP), która powstała 12 czerwca 1919 roku na bazie Dywizji Podlaskiej, utworzonej 3 lutego 1919 r.  Była ona główną siłą uderzeniową Grupy Poleskiej gen. Antoniego Listowskiego, (następnie płk. Władysława Sikorskiego), tworzącej Front Poleski. Pułki wchodzące w skład 9 DP organizowały się pod koniec 1918, i na początku 1919 roku na południowym Podlasiu oraz Chełmszczyźnie. Więcej o żołnierzach i walkach 9 Dywizji Piechoty, a w szczególności o walkach o Łuniniec wiosną i latem 1919 dowiedzą się Państwo oglądając wykład dr. Pawła Borka.

Link do nagrania: zobacz tutaj


LEKCJA HISTORII ON-LINE – LUDWIK BITTNER

2020-04-09

Czy wiecie, kim był gen. Ludwik Bittner i skąd w Białej Podlaskiej ulica jego imienia na osiedlu Francuska? O losach wspomnianego generała możemy dowiedzieć się z kolejnej „Lekcji historii on-line”, w której Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej dr. Paweł Borek przedstawia sylwetkę dowódcy 9 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.  Link do nagrania: zobacz tutaj

Doskonałym źródłem naukowym do wyszukania informacji na temat Ludwika Bittnera jest artykuł, który znajdziemy w Roczniku Bialskopodlaskim nr XXVI wydawanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. W artykule „Generał Ludwik Bittner „Halka” (1892-1960). Od służby w Legionach Polskich do dowództwa 9 Dywizji Piechoty Armii Krajowej” dr Paweł Borek przedstawia sylwetkę tego znamienitego człowieka i patrioty, a oto jego fragmenty:

„L. Bittner organizował manifestacje patriotyczne, uroczystości państwowe i święta pułkowe, np. 7 grudnia 1923 r. 34 pp obchodził swoje pięciolecie. (…)”,  „Ludwik Bittner był także akcjonariuszem Podlaskiej Wytwórni Samolotów powstałej 27 XI 1923 r. Przy PWS stacjonowała jednostka lotnicza płk. M. Hilarego Grabowskiego, która wchodziła do garnizonu bialskiego. (…)”, „Od 1942 r. płk Ludwik Bittner ps. „Halka” przewidziany był na dowódcę 9 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Znał Okręg Lubelski, gdzie wcześniej był komendantem i inspektorem KG ZWZ-AK… …20 III 1943 r. został mianowany gen. brygady i czuwał nad budową struktur organizacyjnych 9 DP AK w konspiracji podlaskiej, jako inspektor Okręgu Lublin”.

Więcej znajdziecie Państwo w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej

http://bbc.mbp.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12616&from=publication

Zachęcamy do lektury.

LEKCJA HISTORII ON-LINE

2020-04-16

Już po raz czwarty Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej dr Paweł Borek zaprosili mieszkańców do udziału w „Lekcji Historii On-line„. Tym razem mogliśmy poznać losy batalionu marszowego 34 pułku piechoty, który w 1939 brał udział w obronie Twierdzy Brzeskiej.

Link do nagrania: zobacz tutaj

LEKCJA HISTORII ON-LINE

2021-02-05

Zapraszamy do obejrzenia "Lekcji historii on-line" o boju 34 pułku piechoty pod Kobylanami w 1919 r. Informacje o wydarzeniu przedstawia dr Paweł Borek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Link do nagrania: zobacz tutaj

.


Opublikowane przez: Administrator