Zbiory

Biblioteka gromadzi i udostępnia czytelnikom różnorodne zbiory:

książki

  • literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polska i obca, klasyka literacka, lektury szkolne, nowości wydawnicze;

  • opracowania naukowe i popularnonaukowe, w tym encyklopedie, słowniki, kompendia, podręczniki akademickie, kodeksy, atlasy, albumy, przewodniki i informatory; głównie z takich dziedzin wiedzy jak: historia, literaturoznawstwo, nauki społeczne, ekonomia, prawo, organizacja i zarządzanie, geografia i turystyka, historia sztuki.

czasopisma

  • tytuły i numery bieżące i archiwalne z wielu dziedzin wiedzy (np.: ekonomia, prawo, historia, biznes, informatyka, psychologia, film i muzyka), o różnej częstotliwości ukazywania się. Są to ogólnopolskie i regionalne dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki i roczniki udostępniane prezencyjnie w Czytelni Głównej

multimedia

  • wydawnictwa CD o charakterze edukacyjnym: encyklopedie, słowniki i atlasy oraz gry i zabawy dydaktyczne, udostępniane prezencyjnie w Bibliotece Barwnej

regionalia

  • oprócz książek i czasopism, mapy i plany, dokumenty życia społecznego (m.in.: plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi wystaw), wycinki prasowe, kserokopie i fotokopie, karty pocztowe (archiwalne i współczesne), fotografie, kalendarze, ekslibrisy oraz materiały niepublikowane, takie jak: pamiętniki, kroniki, prace magisterskie. Zbiory te udostępniane są w Czytelni Regionalnej