Zrealizowane projekty MKiDN

Projekty zrealizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej
w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej uzyskała dotację na zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 58 724 zł. Dotacja została przyznana bialskiej bibliotece w Programie Wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wkład własny biblioteki do projektu wyniósł 88 086 zł. W ramach projektu zakupiono łącznie 7076 vol. zbiorów, w tym: 6829 vol. książek i 247 audiobooków.
Życząc przyjemnej i pożytecznej lektury, zapraszamy po nowe książki, filmy i audiobooki.

W roku 2019 otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 13 545 zł na realizację projektu "W barwnym rytmie" w ramach programu "Partnerstwo dla książki". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizowana została XX jubileuszowa edycja "Bialskich Dni Książki Dziecięcej". 

 

 

Poprzednie lata - wybierz rok: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

2006 rok

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 1:    Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        76 437 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 2:    Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
Zadanie:     VII edycja Bialskich Dni Książki Dziecięcej
pozyskane środki z MKiDN        20 455 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    MECENAT 2006
Program 7:    Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury
Zadanie:     Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi użytkowników w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki MKiDN        250 000 zł.

2007 rok

PROGRAM OPERACYJNY:PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 1:    Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN          51 765 zł.

PROGRAM OPERACYJNY: PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 2:    Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
Zadanie:     VIII edycja Bialskich Dni Książki Dziecięcej
pozyskane środki z MKiDN          24 714 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    MECENAT 2007
Program 2:  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa
Zadanie:     Modernizacja infrastruktury i wyposażenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        256 720 zł.

2008 rok

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 1:    Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN          67 304 zł.    

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 2:    Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
Zadanie:     IX edycja Bialskich Dni Książki Dziecięcej
Pozyskane środki z MKiDN        5 000 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    MECENAT 2008
Program 7:    Upowszechnianie i promocja czytelnictwa
Zadanie:     Czytelnictwo – informacja – regionalizm: tradycja i współczesność na wschodnim pograniczu”.
pozyskane środki z MKiDN        120 000 zł.

2009 rok

PROGRAM:    MECENAT 2009                 
Zadanie:     Bialska Biblioteka Cyfrowa
pozyskane środki z MKiDN            100 000 zł

PROGRAM:    LITERATURA I CZYTELNICTWO    
Priorytet 1:    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        24 971 zł

PROGRAM:    LITERATURA I CZYTELNICTWO    
Zadanie:    Biblioexpress - Przystanki językowe w podróżach książkowych
pozyskane środki z MKiDN        12 550 zł

PROGRAM:    LITERATURA I CZYTELNICTWO    
Zadanie:     Bialski Festiwal Okołoliteracki: Magia - Myśli -Myśliwski
pozyskane środki z MKiDN        8 440 zł

2010 rok

PROGRAM:     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
Priorytet:     Literatura
Zadanie:     Bialski Festiwal Okołoliteracki – Drążyć to, co dookoła
pozyskane środki z  MKiDN:        5 530,52 zł

PROGRAM:     MECENAT 2010
Priorytet:     Upowszechnianie i promocja czytelnictwa
Zadanie:     Bialskie podróże po mądrej lekturze – promocja literatury dla dzieci i młodzieży
pozyskane środki z  MKiDN:        40 000 zł.

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN:        37 224 zł.

2011 rok

PROGRAM:     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
Priorytet:     Literatura
Zadanie:     III Bialski Festiwal Okołoliteracki – Słychane opowieści
pozyskane srodki z MKiDN:          7 500 zł

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
Pozyskane środki z  MKiDN:    43 721 zł

2012 rok

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:    Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        45 799 zł.

2013 rok

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:    Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        50 683 zł.

2014 rok

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:    Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        51 217 zł.

2016 rok

PROGRAM:  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 1:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Zadanie:  Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN         65 101 zł.

2017 rok

PROGRAM:  PROMOCJA CZYTELNICTWA
Zadanie:  IX Bialski Festiwal Okołoliteracki "Cisza przestrzeni nieskończonych"
pozyskane środki z MKiDN         11 300 zł.

PROGRAM:  PROMOCJA CZYTELNICTWA
Zadanie:  Łączy nas książka
pozyskane środki z MKiDN         12 706 zł.

PROGRAM:  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 1:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Zadanie:  Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN         64 755 zł.

2018 rok

PROGRAM:  PROMOCJA CZYTELNICTWA
Zadanie:  X Bialski Festiwal Okołoliteracki - "Mocny wątek historyczny z dawką fantastyki”
pozyskane środki z MKiDN         10 000 zł.

PROGRAM:  PROMOCJA CZYTELNICTWA
Zadanie:  Włącz czytanie
pozyskane środki z MKiDN         7 350 zł.

PROGRAM:  PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI
Zadanie:  Barwni poszukiwacze przygód
pozyskane środki z MKiDN         15 050 zł.

PROGRAM:  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 1:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Zadanie:  Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN         61 684 zł.

2019 rok

PROGRAM:  PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI
Zadanie:  W barwnym rytmie
pozyskane środki z MKiDN         13 545 zł.

PROGRAM:  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 1:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Zadanie:  Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN         58 724 zł.

2020 rok

PROGRAM:  PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI
Zadanie:  Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój
pozyskane środki z MKiDN         10 500 zł.

PROGRAM:  PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI
Zadanie:  Nakręcamy czytanie
pozyskane środki z MKiDN         10 514 zł.

PROGRAM:  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 1:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Zadanie:  Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN         51 150 zł.

PROJEKT: KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020
Organizator: Instytut Książki
pozyskane środki         30 000 zł.

Projekty zrealizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej
w ramach dotacji pozyskanych z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

2017 rok

Projekt:  Regionalny Festiwal Kodowania "Zaprogramuj swoją przyszłość"
pozyskane środki z FRSI         10 000 zł.

2018 rok

Projekt:  Kluby kreatywności w bibliotekach - edycja pilotażowa
pozyskane środki z FRSI         15 000 zł.